Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

З досвіду роботи музеїв УРСР.

З досвіду роботи музеїв УРСР. – К.: Держполітвидав УРСР, р., вип. 2 – 148 с.

Мова видання: українська

Збірник статей «З досвіду роботи музеїв УРСР» висвітлює питання музейного будівництва на Україні, зокрема експозиційної, екскурсійно-масової, збирацької та іншої науково-дослідної роботи музеїв. На кращих зразках діяльності окремих музеїв у збірнику показано величезні можливості експозиційно-виставочної і науково-освітньої пропаганди передового виробничого досвіду, комуністичного ставлення до праці, паростків нового, що сприяє дальшому розвиткові творчого ентузіазму серед широких мас трудящих.

В окремих розділах збірника вміщено наукові повідомлення, рецензії на видання з питань музеєзнавства, а також матеріали з різних галузей практичної діяльності музеїв.

Категорії

Предмет: Збірники статей музейної тематики