Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Кравець Д. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920 – 1930-і рр.)

Кравець Д. За Збручем: західноукраїнська громадсько-політична думка про радянську Україну (1920 – 1930-і рр.) – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, р. – 297 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 1920 – 1930 рр.

У монографії висвітлено західноукраїнську громадсько-політичну думку про радянську Україну міжвоєнного періоду.

Проаналізовано стан наукового опрацювання проблеми та її джерельної бази. Простежено відображення у західноукраїнській суспільній думці процесів, що відбувалися в радянській Україні впродовж 1920-х

рр. (неп, українізація). Розкрито погляди населення Західної України на економічні перетворення в УСРР/УРСР у кінці 1920-х – на початку 1930-х рр.

Значну увагу приділено аналізу ставлення західних українців до

більшовицької індустріалізації, колективізації, голодомору 1932–

1933 рр., культурного та суспільного розвитку в радянській Україні.

Категорії

Автор: Кравець Данило

Предмет: Польська окупація українських земель (1919 – 1939 рр.)