Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Śledziński K. Zbaraż 1649.

Śledziński K. Zbaraż 1649. – .

Мова видання: польська

Історичний період: 1649 р.

Анотація (англійською мовою):

W latach 1648-1649 Rzeczpospolita stanęła wobec wydarzeń, które ujawniły jej słabość polityczną, a przede wszystkim militarną. Powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego podkopało niezachwianą i stabilną pozycję mocarstwa, jakim była Rzeczpospolita. Zwycięstwa w wojnie moskiewskiej z lat 1632-1634, kampaniach kozackich 1637-1638 roku oraz zmagania z ordą 1644 dodały pewności szlachcie, a jednocześnie pozwoliły jej poczuć się bezpiecznie. W dwa lata po śmierci hetmana Stanisława Koniecpolskiego, gdy jego miejsce zajął Mikołaj Potocki, sławę armii koronnej przyćmiła tragiczna kampania 1648 roku. Kalejdoskop wydarzeń 1648 roku postawił nowego króla przed koniecznością wyboru drogi rozwiązania konfliktu kozackiego. Rok 1649 miał przynieść sukces, ale nie ten oczekiwany – dyplomatyczny, lecz militarny.

Категорії

Автор: Следзинський Кацпер

Предмет: Воєнні дії у 1648 – 1654 рр.