Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Звід пам’яток історії та культури України: Волинська область. Пам’ятки архітектури і містобудування.

Звід пам’яток історії та культури України: Волинська область. Пам’ятки архітектури і містобудування. – К.: р. – 495 с.

Мова видання: українська

[Електронний ресурс] / Ред. кол. тому: Г. Бондаренко, В. Гика, Г. Охріменко, М. Півницький (заст. гол. редкол., відп. ред., кер. роб. гр. редкол.), А. Силюк, М. Томчук, Я. Шабала (відп. секр.); Авт. кол.: М. Півницький (керівник), Г. Бондаренко, В. Денисюк, Г. Малеончук, Н. Назарук, Г. Охріменко, Л. Пащук, А. Силюк, О. Ткачик, М. Томчук, Г. Цимбалюк, Я. Шабала, А. Шваб; Упоряд.: С. Кот (керівник), Н. Ковпаненко, Н. Томіна. НАН України. Інститут історії України, Центр досліджень історико-культурної спадщини України. (Матеріали до «Зводу пам’яток історії та культури України»)

Категорії

Географічний об’єкт: Волинська область

Предмети (2): Каталоги пам’яток України, Пам’ятки архітектури України: окремі населені пункти