Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Звід пам’яток історії та культури України: Волинська область. Пам’ятки археології.

Звід пам’яток історії та культури України: Волинська область. Пам’ятки археології. – К.: р. – 293 с.

Мова видання: українська

[Електронний ресурс] / Ред. кол. тому: Г. Бондаренко, В. Гика, Г. Охріменко, М. Півницький (заст. гол. редкол., відп. ред., кер. Роб. гр. редкол.), А. Силюк, М. Томчук, Я. Шабала (відп. секр.); Авт. кол.: М. Півницький (керівник), Г. Бондаренко, В. Денисюк, Г. Малеончук, Н. Назарук, Г. Охріменко, Л. Пащук, А. Силюк, О. Ткачик, М. Томчук, Г. Цимбалюк, Я. Шабала, А. Шваб; Упоряд.: С. Кот (керівник), Г. Денисенко, Н. Томіна. НАН України. Інститут історії України; Центр досліджень історико-культурної спадщини України. (Матеріали до «Зводу пам’яток історії та культури України»)

Категорії

Географічний об’єкт: Волинська область

Предмети (2): Каталоги пам’яток археології, Каталоги пам’яток України