Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Семенівський район.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Семенівський район. – Полтава : Асмі, . – 395 с.: іл., табл.

Бібліотеки: НБУВ: ВС56469

Мова видання: українська

Упр. культури Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам’яток археол., Полтав. краєзн. музей; [упорядкув., передм. В. О. Мокляка; обл. редкол.: В. О. Пархоменко (голова) та ін.; авт. ст.: В. А. Андрієць та ін.] .

Категорії

Географічні об’єкти (2): Полтавська область, Семенівка (Полтавської обл.)

Предмет: Каталоги пам’яток України