Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші споруди України

Бібліографічні записи (1 – 10 / 18)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Данилюк А. Г.] Давнє шкільне будівництво в Галичині. – Будуємо інакше (Льв.), 2000 р., № 2, с. 41 – 43.

[Данилюк А. Г.] Давні школи Галичини. – Жовтень, 1976 р., № 5, с. 154 – 155.

[Обмінський Т.] O letkarniach drewnianych w Galicji. – SKB, 1915, t. 18, № 2, s. 389 – 432.

[Онищенко М. С.] Будівництво казенних будівель у Росії і на Україні на поч. 19 ст. за типовими проектами Андріяна Захарова. – «Питання історії архітектури і будівельної техніки України», К., Держбудвидав УРСР, 1959 р., с. 118 – 209.

[Петренко В. Ф.] Основные этапы и особенности развития промышленного зодчества Украины в период 1780 – 1860 гг. – «Памятники архитектуры Украины: новые исследования», К., 1986 г., с. 167 – 185.

[Предко О. Б.] Застосування ордеру в житлових будинках Львова 16 – 17 ст. – ВЛП, 1999 р., т. 375, с. 225 – 230.

(1)