Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Рококо в українському мистецтві

Бібліографічні записи (1 – 10 / 17)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бохнак А.] Ze studiów nad rzeźbą lwowską w epoce rokoka. – Kraków: 1931. – 182 s.

[Гембарович М. Т.] Prolegomena do dziejów lwowskiej rzeżby rokokowej. – Artium questiones (Poznań), 1986, t. 3, s. 5 – 46.

[Горнунг З.] Katedra św.Jura we Lwowie: główne dzieło życiowe Bernarda Meretyna, znakomitego mistrza lwowskiego rokoka. – Sprawozdania Wrocławskiego towarzystwa naukowego, 1975, t.30, ser. A, s. 58 – 62.

[Горнунг З.] Majster Pinsel snycerz: kartka z dziejów polskiej rzeźby rokokowej. – Wrocław: 1976. – 194 s.

[Горнунг З.] Pierwsi rzeźbiarze lwowscy z okresu rokoka. – Ziemia Czerwieńska, 1937, № 1, s. 1 – 37.

[Захватович Я.] Zamość miasto idealne. – Lublin: 1980.

[Ковальчик Є.] Sztuka Zamościa w okresie rokoka. – Rocznik zamojski, 1984, t. 1, s. 175 – 196.

[Ковальчик Є.] Ze studiów nad geografią lwowskiej rzeźby rokokowej. – «Rokoko», Warszawa, 1970, s. 199 – 217.

[Крвавич Д. П.] Українська скульптура періоду рококо. – ЗНТШ, 1998 р., т. 236, с. 127 – 154, 13 іл.

(1)