Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Синтетичні праці з історії

Бібліографічні записи (1 – 10 / 133)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Geschichte der Ukraine. – Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993. – 335 S.

Замечания, до истории Малой России принадлежащие. – ЧОИДР, 1848 г., год 4-й, № 1. – 6, 55 с.

История Украинской ССР: в 10 тт. – К.: Наукова думка, 1981 г., т. 1; 1982 г., т. 2 = 591 с.; 1983 г., т. 3 = 719 с.

История Украинской ССР: в 2 тт. – К.: Наукова думка, 1969 г., т. 1 = 835 с.

Історія України : хрестоматія. – К.: Наукова думка, 2013. – 1054 с.

Історія України: короткий курс. – К.: 1948 р. – 836 с., 50 арк.іл.

Історія України. – Хк.: Пролетар, 1932 р., т. 1 = 336 с.

Історія України. Джерельний літопис. – К.: Квіц, 2012. – 831 с.: іл.

(1)