Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Українська топоніміка

Дивіться також:

Предмет: Топоніміка Кримського ханства

Бібліографічні записи (21 – 30 / 270)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Буняк І. Я.] До походження назв Ніжина, Носівки, Остра. – СівЛіт, 1996 р., № 4, с. 22 – 31.

[Бучко Д. Г.] Ареалы украинских топонимов на -івці, -инці в 14 – 20 вв. – «Перспективы развития славянской ономастики», М., 1980 г., с. 90 – 100.

[Бучко Д. Г.] Географічні назви на ’-ивці’ на Поділлі. – ПІК, (1-а), 1965 р., с. 114 – 115.

[Бучко Д. Г.] Давньоруські елементи в топонімії Покуття. – «Давньоруська ономастична спадщина в східнослов’янських мовах», К., Наукова думка, 1986 р., с. 52 – 55.

[Бучко Д. Г.] М.М.Кордуба – збирач і дослідник української топонімії. – Повідомлення української ономастичної комісії, 1967 р., т. 3, с. 36 – 45.

[Бучко Д. Г.] Місцеві назви на ’-инці’. – ПІК, (2-а), 1968 р., с. 220 – 222.

[Бучко Д. Г.] Надзбручанські топоніми на -івці, -инці. – «Питання сучасної ономастики», К., 1976 р., с. 216 – 223.

[Бучко Д. Г.] Найдавніші топоніми Прикарпаття. – «Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim», Białystok, 1995, s.

[Бучко Д. Г.] Ойконімія Покуття. – Чв.: автореф.д.філол.н., 1992 р. – 35 с.

(3)