Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Українська топоніміка

Дивіться також:

Предмет: Топоніміка Кримського ханства

Бібліографічні записи (31 – 40 / 275)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бучко Д. Г.] Походження назв населених пунктів Покуття. – Льв.: Світ, 1990 р. – 144 с.

[Бучко Д. Г.] Роль Мирона Кордуби у становленні української топоніміки. – «Історія української географії і картографії», Тр., 1995 р., с. 179 – 182.

[Бучко Д. Г.] Топонимы на -івці, -инці и история заселения Украины. – Вопросы географии, 1979 г., т. 110, с. 103 – 112.

[Бучко Д. Г.] Топоніми на ’-инці’, ’-ивці’ долини Збруча. – «Республіканська ономастична конференція. 6-а. ТД», К., Наукова думка, 1969 р., с. 181 – 183.

[Бучко Д. Г.] Топоніми на ’-инці’, ’-ивці’, утворені від особових імен. – «Питання словотвору східнослов’янських мов», К., Наукова думка, 1969 р., с. 129 – 131.

[Бучко Д. Г.] Українські топоніми на ’-инці’, ’-ивці’ в 14 – 16 ст. – «Питання історії української мови», К., Наукова думка, 1970 р., с. 88 – 96.

[Бушаков В. А.] Що означає кримський хоронім Чонгар? – «Mappa mundi», Льв., 1996 р., с. 287 – 297.

[Вархол С.] Nazwy miast Lubelszczyzny. – Lublin: 1964.

[Вархол С.] W sprawie nazw «Ziemia Chełmska, Chełmskie, Chełmszczyzna». – Rocznik chełmski, 1995, t. 1, s. 9 – 18.

[Варченко І. О.] До вивчення говіркових і топонімічних даних східного Поділля. – Діалектологічний бюлетень, 1962 р., т. 9, с.

(4)