Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політична історія 1648 – 1783 рр.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 20)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Барановський Б.] Chłop polski w walce z tatarami. – Warszawa: 1952.

[Бартль П.] Der Kosakenstaat und das Osmanische Reich im 17, und im der 1 Halfte des 18 Jahrhunderts. – Südostforschungen, 1974, Bd. 33, S. 166 – 194.

[Ваврикова М.] Z dziejów walki narodu ukraińskiego z ekspansją Polski w 2 p.17 w. i 1 ćwierćwieczu 18 w. – «Sesja naukowa w trzechsętną rocznicą zjednoczenia Ukrainy z Rosją: 1654 – 1954», Warszawa, PWN, 1956, s. 103 – 130.

[Ковальський М. П.] Політичні і економічні зв’язки західноукраїнських земель з Російською державою в кін. 16 – 17 ст. – Доповіді та повідомлення Львівського університету, 1957 р., вип. 7, ч. 2, с. 78 – 83.

[Ковальський М. П.] Связи западно-украинских земель с Русским государством: 2 пол. 16 – 17 вв. – Льв.: автореф.к.и.н., 1958 г. – 16 с.

[Мунтян М. П.] З історії молдавсько-російсько-українських зв’язків. – УНКІ, (2-а), 1982 р., с. 40 – 42.

[Ністор Й.] Contribuţii la relaţiunile dintre Moldova şi Ucraina in veacul al 17-lea. – Academia Romănâ, memoriile secţiunii istorice, 1933, ser. 3, t. 13, p. 185 – 221.

(1)