Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Антропологія українців

Бібліографічні записи (1 – 10 / 17)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Вовк Ф. К.] Антропологические особенности украинского народа. – «Украинский народ в его прошлом и настоящем», М., тип.М.А.Славинского, 1916 г., т. 2, с. 427 – 454.

[Вовк Ф. К.] Студії з української етнографії та антропології. – Прага: [без року] – 354 с.

[Данилова Є. І.] К реконструкции физического типа славянского населения Приднестровья 16 – 19 вв. – «Палеоантропологические материалы из могильников Украины», К., Наукова думка, 1979 г., с. 107 – 131.

[Дражньовський О.] Етнічна генетика і кров’яна антропологія українського народу. – Визвольний шлях, 1974 р., № 7-8, с. 746 – 767.

[Зиневич Г. П.] Очерки палеоантропологии Украины. – К.: Наукова думка, 1967 г. – 223 с.

[Печерна Г. С.] Етногенез та антропологія українців. – Українська мова і література в школі, 1992 р., № 2, с. 64 – 68.

[Покас П. М.] До палеоантропології київського Подолу 15 – 17 ст. – «Стародавній Київ: археологічні дослідження 1984 – 1989 рр.», К., Наукова думка, 1993 р., с. 134 – 137.

(1)