Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Міжнародні зв’язки України в галузі освіти

Бібліографічні записи (1 – 10 / 33)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Блажейовський Д.] Ukrainian and bielorussian students at the pontifico greek college of Rome: 1576 – 1976. – AOSBM, 1979, v. 10, p. 132 – 192.

[Блажейовський Д.] Ukrainian and bielorussian students in the pontificio collegio urbano de propaganda fide: 1627 – 1846. – AOSBM, 1974, v. 8, p. 202 – 222.

[Блажейовський Д.] Українські і білоруські студенти в папській грецькій колегії у Римі. – Богословія, 1977 р., т. 41, с. 243 – 258.

[Голенченко Г. Я.] Студенты великого княжества Литовского в Краковском университете в 15 – 16 вв. – «Культурные связи народов Восточной Европы в 16 в.: проблемы взаимоотношений Польши, Литвы, России, Украины и Белоруссии в эпоху Возрождения», М., Наука, 1976 г., с. 228 – 240.

[Дзюба О. М.] Вихідці з України в університетах Німеччини у 18 ст. – Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн, 1989 р., т. 15, с. 3 – 10.

[Дзюба О. М.] До питання про українсько-німецькі науково-освітні взаємини: 18 ст. – «Проблеми української історичної медієвістики», К., 1990 р., с. 150 – 153.

[Кисіль С. А.] Про участь вихованців Києво-Могилянської академії в російсько-українському співробітництві в галузі освіти в 2 пол. 17 – 1 чв. 18 ст. – «Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів», К., Наукова думка, 1988 р., с. 15 – 19.

[Колибанова К. В.] Роль Чернігівського колегіуму у зміцненні українсько-південнослов’янських культурних зв’язків 18 ст. – «Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства. ТД», (1-а), 1985 р., с. 63 – 64.

(1)