Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Філософія в Україні

Дивіться також:

Діяч: Чижевський Дмитро Іванович (1894 – 1977 рр.)

Бібліографічні записи (1 – 10 / 140)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Історія філософії на Україні: в 3 тт. – К.: Наукова думка, 1987 р., т. 1 = 399 с.

Філософія Відродження на Україні. – К.: Наукова думка, 1990 р. – 334 с.

Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819‒1924). – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2019 р. – 152 с.

[Антонюк Г. Д.] Філософія в навчальних закладах чину святого Василя Великого: 17 – 18 ст. – Льв.: автореф.к.філос.н., 1996 р. – 20 с.

[Антонюк Г. Д.] Філософські курси у школах ордену василіян 17 – 1 п.18 ст. – «Філософія. Культура. Цивілізація», Льв., 1991 р., т. 2, с. 102 – 103.

[Бабій А. І.] Развитие молдавско-русско-украинских философских связей в 18 в. – «Очерки по истории молдавско-русско-украинских культурных связей 17 – 20 вв.», Кишинёв, Штиинца, 1977 г., с. 35 – 57.

[Безбородько Н. І.] Язык латинских трактатов украинских философов 17 в. – К.: автореф.д.филол.н., 1972 г. – 54 с.

[Білодід Ю.] Гуманістична філософська традиція: український акцент. – Віче, 1995 р., № 9, с. 99 – 108.

(1)