Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Загальні праці з історії Білорусії

Бібліографічні записи (1 – 10 / 24)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Białoruś - terra inkognita: materiały z konf. – Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2010. – 116, [4] s.: fot.

История белорусской государственности. – Минск: Беларуская навука, 2018 г., т. 1 – 597, [2] с.

[Винар Л. Р.] Comments on periodization and terminology in byeloruthenian and ukrainian histories. – Nationalities papers (Charleston, Illinois), 1975, v. 3, № 2, p. 50 – 59.

[Грицкевич А. П.] Белоруссия во времена Ивана Фёдорова. – «Иван Фёдоров и восточнославянское книгопечатание», Минск, Наука и техника, 1984 г., с. 53 – 61.

[Довнар-Запольський М. В.] Гісторыя Беларусі. – Мінск: 1994 г.

[Довнар-Запольський М. В.] Исследования и статьи. – К.: 1909 г., т. 1 = 486 с.

[Довнар-Запольський М. В.] Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до к.12 ст. – УИ, 1890 г., № 11, с. 1 – 62; 1890 г., № 12, с. 63 – 98; 1891 г., № , с. 99 – 170.

[Єрмолович М. І.] Беларуская дзяржава Вялікає княства Літоўскае. – Мінск: Беллітфонд, 2000 г. – 444 с.

[Єрмолович М. І.] Па слядах аднаго міфа. – Мінск: 1991 г.

(1)