Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політична історія Молдавії

Бібліографічні записи (1 – 10 / 104)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Венгрженовский С. Авантюра 16 в.: из истории молдавского княжества. – КС, 1893 г., № 6, с. 357 – 383; № 7, с. 1 – 29.

Мазепа в Молдавии. – Северная почта, 1862 г., № 16.

[Антонович В. Б.] Молдавские сведения о месте погребения и могиле Мазепы. – КС, 1885 г., № 7, с. 501 – 505.

[Березняков Н. В.] Турецко-фанариотский гнёт в Молдавии: борьба молдавского народа против турецко-фанариотского гнёта в 18 в. – «Феодальные отношения в Молдавии в период 14 – 18 вв.», Кишинёв, гос.и-во Молдавии, 1950 г., с. 129 – 162.

[Будак І.] Участие молдавского народа в борьбе Украины за воссоединение с Россией. – Октябрь (Кишинёв), 1954 г., № 1, с. 64 – 70.

[Бузук П. О.] Кілька уваг до питання про українсько-молдавські зносини. – Україна, 1926 р., № 4, с. 40 – 45.

[Валявендер Е.] Stosunki polsko-mołdawskie do początku 19 w. – «Polacy w Mołdawii», Lublin, 1995, s.

[Винар Л. Р.] Дещо про Молдавію, козацькі походи і публіцистику в історіографії. – Самостійна Україна (Чикаго), 1954 р., т. 7, № 6, с. 16 – 18.

(1)