Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Загальні праці з історії Польщі

Бібліографічні записи (1 – 10 / 21)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

(P)o Zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. – Kraków : Universitas, 2013. – 600 s. – (Centrum badań dyskursów postzależnościowych; Т. 3)

Od niepodległości do niepodłeglości : historia Polski, 1918 - 1989. – Warszawa: Inst. pamięci nar., 2011. – 510 s.: fot.

Prehistory of Wielkopolska: 13000 BC - 500 AD : a guide to exhibition. – Poznań: Poznań Archaeol. museum, 2011. – 62 p.: phot.

Studia Flaviana. – Poznań: Wydaw. Poznańskiego t-wa przyjaciół nauk, 2010. – 232 s.: pl., fot.

История Польши. – М.: и-во АН СССР, 1956 г., т. 1 = 706 с.

[Бовуа Д.] Міф «східних окраїн» або Як йому покласти край. – УКС, 1998 р., т. 5, с. 125 – 138.

[Грабеньський В.] История польского народа. – Спб.: 1910 г. – 599 с.

[Єленєв Ф.] Польская цивилизация и её влияние на западную Русь. – Спб.: тип.В.П.Безобразова, 1863 г. – 83 с.

[Кубаля Л.] Dzieła. – Warszawa: 1923, tt. 1 – 8.

(1)