Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Народи Росії

Підрозділи

Бібліографічні записи (1 – 10 / 33)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Алішев С. Х.] Исторические судьбы народов Поволжья: 16 – н.19 вв. – М.: Наука, 1990 г. – 268 с.

[Валеєв Ф. Х.] Древнее и средневековое искусство среднего Поволжья. – Йошкар-Ола: Марийск.кн.и-во, 1975 г. – 216 с.

[Гессен Ю. І.] Евреи в России. – Спб.: Типо-Литогр. А. Г. Розена, 1906 г. – V, 471 с.

[Гессен Ю. І.] История евреев России. – Спб.: 1914 г. – 4, 346, 7 с.

[Гессен Ю. І.] История еврейского народа в России. – Ленинград: 1925 г., т. 1 – 244 с.; 1927 г., т. 2 – 234 с.

[Дубнов С. М.] History of the jews in Russia and Poland. – Philadelphia: 1916 – 1920, vol. 1 – 3.

[Єрмолаєв І. П.] Среднее Поволжье во 2 п.16 – 17 вв. – Казань: 1982 г.

(1)