Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

НАН

Full name: Національна академія наук

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Bibliographical records (61 – 70 / 112)

List sorting: author, title, A – Z

[Jurkova O. V.] Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1935. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – 229 с. – (Україна: хроніка 20 століття)

[Kalischuk O. M.] Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси. – Л.: Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2013. – 509 с.: рис., табл.

[Kis O.] Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.

[Kolesnyk I. I.] Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 596 с.

[Kolesnyk I. I.] Українська історіографія. Концептуальна історія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 565 с.

[Korzo M.] Рукописные учительные евангелия из собраний ЛНБ в традиции церковно-учительной литературы Речи Посполитой 17 в.: толкование притчи о богаче и Лазаре. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 302 – 310.

[Kotljar M. F.] Княжа служба в Київській Русі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009 р. – 250 с.

[Kotljar M. F.] Удельная раздробленность Руси. – К.: Ин-т истории НАН Украины, 2013. – 269 с.: карты

[Krushelnycka L. I.] Рубали ліс... : спогади галичанки. – Л.: Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаник НАН України, 2001. – 259, [39] с.: фотогр.

[Krykun M. G.] Матеріали шляхетського роду Пісочинських – джерело до історії Брацлавщини останньої чверті 16 – 1 пол. 17 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 418 – 422.

(7)