Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

PUTL

Full name: «Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedstwa», Przemyśl

Abstract (in Ukrainian):

Przemyśl: 1990, t. 1 = 286 s. НБУВ: В274670/1

Bibliographical records (1 – 10 / 42)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych V. S.] Rybotycki ośrodek malarski w 2 połowie 17 w. – PUTL, 1994, t. 2, s. 341 – 350.

[Budzynskyj Z.] Sieć parafialna prawosławniej diecezji Przemyskiej na przełomie 15 i 16 w. – PUTL, 1990, t. 1, s. 135 – 155.

[Fenchak A. S.] Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu za Władysława Jagiełły: wybrane problemy. – PUTL, 1990, t. 1, s. 105 – 133.

(1)