Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Adamczyk M. Szkolnictwo ludowe w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1772 – 1867.

Adamczyk M. Szkolnictwo ludowe w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1772 – 1867. – PUTL, , t. 3, s. 127 – 163.

Language of edition: polish

Historical period: 1772 – 1867

Abstract (in Ukrainian):

«Народне шкільництво у Перемиській греко-католицькій єпархії в 1772 – 1867 рр.»

Categories

Author: Adamchyk Mechyslav

Geographical object: Peremyshl

Subjects (3): Certain education institutions in Ukraine, Other issues of Uniate Church history 1648 – 1783, Other issues on education in Ukraine