Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Red Ruthenia

Article in Wikipedia:

Also look at:

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (21 – 30 / 62)

List sorting: author, title, A – Z

[Janechek A.] Ruś Czerwona 14 – 15 ww. jako pole przemian osadniczych. – МК, (2-й), 1994 р., сер. історія, т. 1, с. 31 – 34.

[Javor G.] Etniczne oblicze osad prawa wołoskiego na przedpolu Karpat w Małopolsce i Rusi Czerwonej: 14 – 15 ww. – «Początki sąsiedstwa», Rzeszów, 1996, s. 301 – 306.

[Javor G.] Wołoskie wspólnoty terytorialne w średniowiecznej Polsce: wojewodowie i okręgi wołoskie na Rusi Czerwonej na przełomie 14 – 15 ww. – «Центральна і східна Європа в 15 – 18 ст.», Львів, 1998, с.

[Javor G.] Zasięg i character osadnictwa wołoskiego na Rusi Czerwonej w 14 – 16 ww. – МК, (2-й), 1994 р., сер. історія, т. 1, с. 34 – 36.

[Juzefovych J.] Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690. – Lw.: 1854. – 6, 504 s.

[Kerst V.] Obciązenie stanu wieśniaczego na Rusi Czerwonej w obrębie 15 st. – PNL, 1917, t. 43, № 11, s.

[Klonowic S. F.] Ziemie Czerwonej Rusi (Roxolania). – Wilno: 1851. – 106 s.

[Kolberg O.] Dziela wszystkie. – Wrocław: 1962, t. 29 = 358 s.; 1962, t. 30 = 298 s.; 1962, t. 31 = 241 s.; 1962, t. 32 = 327 s.; 1964, t. 36 = 450 s.; 1994, t. 47 = 40, 299 s.; 1969, t. 54 = 339 s.; 1971, t. 55 = 565 s.; 1976, t. 56 = 442 s.; 1979, t. 57 = 1435 s.

(3)