Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Red Ruthenia

Article in Wikipedia:

Also look at:

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 62)

List sorting: author, title, A – Z

Т. Татари на Червоній Русі р.1594. – Правда, 1867 р., № 17.

[Budzynskyj Z.] Bibliografia dziejów Rusi Czerwoniej: 1340 – 1772. – Rzeszów: 1990, t. 1.

[Charewiczowa Ł.] Najnowsze wydawnictwa źródłowe do dziejów miast czerwonoruskich. – Ziemia czerwieńska, 1936, № , s. 325 – 329.

[Czołowski A.] Ruś Czerwona: pogłąd na jej zabytki przedhistoryczne i pomniki sztuki. – BW, 1887, № 2, s. 23 – 39.

[Fenchak A. S.] Stosunki między obrządkami kościóła katolickiego na Rusi Czerwonej w połowie 18 w. – «Sprawozdania towarzystwa naukowego Katolickiego uniwersitetu Lublińskiego», 1971, s. 38 – 42.

[Gmiterek G.] Lipscy na Rusi: z dziejów karier szlachty wielkopolskiej na Rusi Czerwonej w 16 – 18 ww. – Rocznik polskiego towarzystwa heraldycznego, 1995, t. 2, s. 121 – 144.

[Gorn M. V.] Handel wołami na Rusi Czerwonej w 1 p.17 w. – Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, 1963, t. 24, № 1, s. 73 – 86.

[Gorn M. V.] Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwoniej do końca 15 w. – Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, 1979, t. 35, s.

(1)