Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Gmiterek H. Lipscy na Rusi: z dziejów karier szlachty wielkopolskiej na Rusi Czerwonej w 16 – 18 ww.

Gmiterek H. Lipscy na Rusi: z dziejów karier szlachty wielkopolskiej na Rusi Czerwonej w 16 – 18 ww. – Rocznik polskiego towarzystwa heraldycznego, , t. 2, s. 121 – 144.

Language of edition: polish

Historical period: 1501 – 1800

Abstract (in Ukrainian):

«Ліпські на Русі: з історії кар’єр великопольської шляхти на Червоній Русі в 16 – 18 ст.»

Categories

Author: Gmiterek Genryk (1950 –)

Personality: Lipski

Geographical object: Red Ruthenia

Subjects (2): Nobility in 1648 – 1783, Poland personalities