Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Nobility in 1648 – 1783

Bibliographical records (1 – 10 / 167)

List sorting: author, title, A – Z

[Antonovych V. B.] Архив юго-западной России [4-01]. – К.: ВКДА, 1867 г., ч. 4, т. 1 = 62, 455 с.

[Antonovych V. B.] О происхождении шляхетских родов юго-западной России. – К.: 1867 г. – 55, 62 с. – АрхЮЗР, ч. 4, т. 1, предисловие.

[Anusik Z.] Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle taryfu podymnego z r.1629. – PH, 1985 r., t. 76, № 2, s. 233 – 253.

[Augustynjak U.] Podlaska klientela Krzysztofa_2 Radziwiłła. – «Drobda szlachta podlaska w 16 – 19 w.», Białystok, 1991, s.

[Avsejenko V. G.] Малорусское шляхетство в 1767 г. – Русский вестник, , т. 46, с. 498 – 524.

[Baginska E.] Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w 17 w. – Białostocczyzna, 1994, № 4, s. 18 – 28.

(1)