Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Червона Русь

Довідка у Вікіпедії:

Дивіться також:

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (1 – 10 / 62)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Т. Татари на Червоній Русі р.1594. – Правда, 1867 р., № 17.

[Арламовський К.] Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwonoruskiej w 17 w. – Lw.: 1927. – 126 s.

[Будзинський З.] Bibliografia dziejów Rusi Czerwoniej: 1340 – 1772. – Rzeszów: 1990, t. 1.

[Гмітерек Г.] Lipscy na Rusi: z dziejów karier szlachty wielkopolskiej na Rusi Czerwonej w 16 – 18 ww. – Rocznik polskiego towarzystwa heraldycznego, 1995, t. 2, s. 121 – 144.

[Горжицький К.] Połączenie Rusi Czerwonej z Polską przez Kazimierza Wielkiego. – Lw.: 1889. – 112 s.

[Горн М. В.] Handel wołami na Rusi Czerwonej w 1 p.17 w. – Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, 1963, t. 24, № 1, s. 73 – 86.

[Горн М. В.] Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwoniej do końca 15 w. – Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, 1979, t. 35, s.

[Горн М. В.] Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605 – 1633 na Ruś Czerwoną. – Warszawa: 1964. – 233 s.

[Горн М. В.] Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600 – 1648. – Opole: 1974, t. 1 – 96 s.; 1976, t. 2 – 203 s.; 1982, t. 3 – 108 s.

(1)