Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Червона Русь

Довідка у Вікіпедії:

Дивіться також:

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (51 – 60 / 62)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Чоловський О.] Ruś Czerwona: pogłąd na jej zabytki przedhistoryczne i pomniki sztuki. – BW, 1887, № 2, s. 23 – 39.

[Шведа А.] Jurkowscy herbu Grzymała: przyczynek do dziejów osadnictwa polskiego na Rusi Czerwonej. – «Venerabilis, nobilis et honesti», Toruń, 1997, s. 281 – 290.

[Щигел Р.] Od wołości do powiatu: przemiany podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej w 14 – 16 wieku. – «Галицько-Волинська держава», Львів, 1993 р., с. 9 – 11.

[Юзефович Я.] Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690. – Lw.: 1854. – 6, 504 s.

[Яблоновський О.] Pisma. – Warszawa: Wende, 1910, t. 1 = 21, 349 s.; t. 2 = 346 s.; 1911, t. 3 = 369 s.; t. 4 = 539 s.

[Явор Г.] Etniczne oblicze osad prawa wołoskiego na przedpolu Karpat w Małopolsce i Rusi Czerwonej: 14 – 15 ww. – «Początki sąsiedstwa», Rzeszów, 1996, s. 301 – 306.

[Явор Г.] Wołoskie wspólnoty terytorialne w średniowiecznej Polsce: wojewodowie i okręgi wołoskie na Rusi Czerwonej na przełomie 14 – 15 ww. – «Центральна і східна Європа в 15 – 18 ст.», Львів, 1998, с.

[Явор Г.] Zasięg i character osadnictwa wołoskiego na Rusi Czerwonej w 14 – 16 ww. – МК, (2-й), 1994 р., сер. історія, т. 1, с. 34 – 36.

(6)