Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Червона Русь

Довідка у Вікіпедії:

Дивіться також:

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (41 – 50 / 62)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Прохаска А.] Akt graniczny czerwonoruski z 1353 r. – KH, 1896, t. 10, s. 813 – 816.

[Прохаска А.] Dokument graniczny czerwonoruski z 1352 r. – KH, 1900, t. 14, s. 51 – 54.

[Пулчвяртек Ю.] Podziały i zbliżenia między kościołem łacińskim a greckokatolickim i cerkwą prawosławną w strukturach parafialnych na ziemiach czerwonoruskich czasów nowożytnych. – «400-lecie unii brzeskiej: tło polityczne, skutki społeczne i kulturalne», Częstochowa, 1996, s. 65 – 83.

[Свежавський О.] Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu: wybór pism. – Częstochowa: 1997. – 327 s.

[Соханевич К.] Terminologia czerwonoruskich miar nasypnych (zbożowych) w 15 – 16 ww. – Zapiski numizmaticzne, 1925, №№ 2, 3.

[Соханевич К.] Z zagadnień metrologicznych czerwonoruskich. – KH, 1925, t. 29, s. 671 – 672.

[Сохацька А.] Zarząd ziemiami Rusi Czerwonej w połowie 15 w. – «Центральна і східна Європа в 15 – 18 ст.», Львів, 1998 р., с.

[Трайдос Т. М.] Początki osadnictwa wołochów na Rusi Czerwonej. – Lemkowie w historii i kulturze Karpat (Sanok), 1995, t. 1, s. 199 – 210.

[Фенчак А. С.] Stosunki między obrządkami kościóła katolickiego na Rusi Czerwonej w połowie 18 w. – «Sprawozdania towarzystwa naukowego Katolickiego uniwersitetu Lublińskiego», 1971, s. 38 – 42.

[Харевичова Л.] Najnowsze wydawnictwa źródłowe do dziejów miast czerwonoruskich. – Ziemia czerwieńska, 1936, № , s. 325 – 329.

(5)