Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690.

Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690. – Lw.: . – 6, 504 s.

Мова видання: польська

Історичний період: 1634 – 1690 рр.

…obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej, a zwłaszcza historją arcybiskupstwa Lwowskiego w tejże epoce, napisana przez x.J.Tomasza Józefowicza, przełożona przez M.Piwockiego.

«Хроніка міста Львова 1634 – 1690 рр., яка охоплює в цілості історію давньої Червоної Русі, а особливо історію львівського арцибіскупства в той же час, написана о.Я.Юзефовичем, перекладена М.Півоцьким».

Категорії

Автори (2): Юзефович Ян (1663 – біля 1728 рр.), Півоцький Мартин

Географічні об’єкти (2): Львівська єпархія, Червона Русь

Предмети (5): Документи про Львів, Історичні праці 1553 – 1647 рр., Історичні праці 1648 – 1783 рр., Католицтво у 1648 – 1783 рр., Львів у 1349 – 1772 рр.