Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Червона Русь

Довідка у Вікіпедії:

Дивіться також:

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (11 – 20 / 62)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Горн М. В.] Żydzi na Rusi Czerwoniej w 16 i 1 p.17 w. – Warszawa: 1975.

[Гульдон З.] Procesy o mordy ritualne na Rusi czerwonej, Podolu i prawobrzeżnej Ukrainie w 16 – 18 ww. – Nasza przeszłość, 1994, t. 81, s. 51 – 84.

[Завадський В.] Obrazy Rusi Czerwonej. – Poznań: 1869. – 81 s., il.

[Ільїн О. О.] Классификация русских удельных монет. – Лг.: 1940 г., т. 1 = 44 с., 8 л.илл.

[Ісаєвич Я. Д.] О древнейшей топонимии Прикарпатья и верхнего Побужья. – «Славянские древности», К., Наукова думка, 1980 г., с. 72 – 81.

[Ісаєвич Я. Д.] О происхождении названий Червен, Червенские города, Червонная Русь. – «Доклады и сообщения Львовского отдела Географического о-ва УССР за 1966 г.», Льв., 1969 г., с. 135 – 138.

[Керст В.] Obciązenie stanu wieśniaczego na Rusi Czerwonej w obrębie 15 st. – PNL, 1917, t. 43, № 11, s.

[Кльонович С. Ф.] Ziemie Czerwonej Rusi (Roxolania). – Wilno: 1851. – 106 s.

(2)