Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Arłamowski K. Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwonoruskiej w 17 w.

Arłamowski K. Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwonoruskiej w 17 w. – Lw.: . – 126 s.

Libraries: НБУВ: ІВ92968

Language of edition: polish

Historical period: 17 cent.

Abstract (in Ukrainian):

«Господарські погляди та стремління червоноруської шляхти в 17 ст.»

Categories

Author: Arłamowski Kazimierz (1900 – 1982)

Geographical object: Red Ruthenia

Subject: Economy of gentry in 1648 – 1783