Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Chugaev Iryna Kostjantynivna

Ukrainian historian (ancient Rus’, history of Chernihiv region).

More full texts of works on

Works (1 – 10 / 38)

List sorting: author, title, A – Z

[Chugaev I. K.] „Тмутороканський” період діяльності монаха-літописця Никона Печерського. – Середньовічні старожитності Південної Русі-України. – Чернігів, 2005. – С. 183 – 185.

[Chugaev I. K.] Гідроніми Чернігово-Сіверської землі ХІ – середини ХІІІ ст. на сторінках давньоруських літописів. – Подесення в контексті історії та культури Північного Лівобережжя. – Чернігів, 2016 (у друці) (0,37 друк.арк.).

[Chugaev I. K.] Давньоруське літописання в працях М. І. Костомарова. – Сіверянський літопис. – 2011. – Вип. 2. – С. 39 – 44 (0,5 друк.арк.).

[Chugaev I. K.] Давньоруський Любеч на сторінках літописів. – Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 173–180 (0,5 друк. арк.).

[Chugaev I. K.] Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ. – Церква – наука – суспільство. – К., 2015. – С. 147–149 (0,23 друк.арк.).

[Chugaev I. K.] До проблеми літописання Михайла Всеволодовича Чернігівського. – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2007. – С. 199 – 202.

[Chugaev I. K.] До проблеми реконструкції Чернігово-Сіверського літописання в працях Б.О. Рибакова та П.П. Толочко. – Середньовічні старожитності Південної Русі-України. – Чернігів, 2004. – С. 133 – 135.

[Chugaev I. K.] Етнічний склад давньоруської еліти за Новгородським І літописом. – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2008. – С. 234 – 236.

(1)