Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чугаєва Ірина Костянтинівна

Український історик (давня Русь; історія Чернігівщини).

Більше повних текстів праць на сайті

Твори (1 – 10 / 37)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Чугаєва І. К.] „Тмутороканський” період діяльності монаха-літописця Никона Печерського. – Середньовічні старожитності Південної Русі-України. – Чернігів, 2005. – С. 183 – 185.

[Чугаєва І. К.] Гідроніми Чернігово-Сіверської землі ХІ – середини ХІІІ ст. на сторінках давньоруських літописів. – Подесення в контексті історії та культури Північного Лівобережжя. – Чернігів, 2016 (у друці) (0,37 друк.арк.).

[Чугаєва І. К.] Давньоруське літописання в працях М. І. Костомарова. – Сіверянський літопис. – 2011. – Вип. 2. – С. 39 – 44 (0,5 друк.арк.).

[Чугаєва І. К.] Давньоруський Любеч на сторінках літописів. – Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 173–180 (0,5 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ. – Церква – наука – суспільство. – К., 2015. – С. 147–149 (0,23 друк.арк.).

[Чугаєва І. К.] Датовані чернігівські звістки Київського літопису ХІІ ст. як маркер чернігівських літописних фрагментів. – Київська старовина. – 2012. – № 5–6. – С. 5–18 (0,8 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] До проблеми літописання Михайла Всеволодовича Чернігівського. – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2007. – С. 199 – 202.

[Чугаєва І. К.] До проблеми реконструкції Чернігово-Сіверського літописання в працях Б.О. Рибакова та П.П. Толочко. – Середньовічні старожитності Південної Русі-України. – Чернігів, 2004. – С. 133 – 135.

[Чугаєва І. К.] Етнічний склад давньоруської еліти за Новгородським І літописом. – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2008. – С. 234 – 236.

(1)