Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чугаєва Ірина Костянтинівна

Український історик (давня Русь; історія Чернігівщини).

Більше повних текстів праць на сайті

Твори (11 – 20 / 38)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Чугаєва І. К.] Князі Давидовичі у чернігівському літописанні. – Чернігівські старожитності. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2015. – Вип. 2 (5). – С. 38–56 (0,5 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Князь Володимир Святий і його жінки: легенди та реальність. – Сіверянський літопис. – 2015. – № 6. – С. 18–22 (0,3 друк.арк.).

[Чугаєва І. К.] Летописный материал черниговского содержания ХІІ века в Лаврентьевской летописи. – Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2013. – № 3 (53). – С. 153–154 (0,2 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Літопис Давида Святославича (до питання про можливість існування). – Матеріальна та духовна культура Південної Русі. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – С. 326–331 (0,5 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Літопис Святослава Ольговича (спроба реконструкції). – Український історичний збірник. – К., 2011. – Вип. 14. – С. 6 – 16 (0,6 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Літописний матеріал чернігівського змісту ХІІ – середини ХІІІ ст. у Новгородському Першому літописі. – Український історичний збірник. – К., 2015 (0,6 друк.арк.) (у друці).

[Чугаєва І. К.] Літописні фрагменти про Святослава Ярославича: до проблеми інтерпретації. – Сіверянський літопис. – 2014. – № 1–3. – С. 3–8 (0,5 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Марія «Яневая» в Повісті временних літ. – Модернізація системи вищої освіти в контексті Закону України «Про вищу освіту». – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – С. 331–333 (у друці) (0,2 друк.арк.).

[Чугаєва І. К.] Методика виділення чернігівських літописних фрагментів ХІІ ст. у Київському літописі. – Сіверщина в історії України. – К., 2011. – Вип. 4. – С. 124 – 128 (0,5 друк.арк.).

[Чугаєва І. К.] Образ Володимира Мономаха в писемних джерелах давньоруського часу. – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2006. – С. 179 – 182.

(2)