Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Cvik Vladyslav

Works (1 – 7 / 7)

List sorting: author, title, A – Z

[Cvik V.] Krasnystaw w dobie stanisławowskiej. – Rocznik chełmski, 1996, t. 2, s. 109 – 122.

[Cvik V.] Miasta królewskie Lubelszczyzny w 2 p.18 w. – Lublin: 1968.

[Cvik V.] Miasto Jarosław jako ośrodek administracyjno-sądowy: zarys historyczny. – Rzeszowskie zeszyty naukowe, prawo – ekonomika, 1995, t. 17, s. 83 – 93.

[Cvik V.] Studenci i uczeni z Galicji na uniwersytecie w Innsbrucku. – Rocznik tarnowski, 1994, t. 2, s. ; 1996, t. 3, s. 5 – 16.

[Kadluchka A.] Czterysta lat Zamościa. – Wrocław: 1983.