Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Цвік Владислав

Твори (1 – 7 / 7)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Кадлучка А.] Czterysta lat Zamościa. – Wrocław: 1983.

[Цвік В.] Krasnystaw w dobie stanisławowskiej. – Rocznik chełmski, 1996, t. 2, s. 109 – 122.

[Цвік В.] Miasta królewskie Lubelszczyzny w 2 p.18 w. – Lublin: 1968.

[Цвік В.] Miasto Jarosław jako ośrodek administracyjno-sądowy: zarys historyczny. – Rzeszowskie zeszyty naukowe, prawo – ekonomika, 1995, t. 17, s. 83 – 93.

[Цвік В.] Studenci i uczeni z Galicji na uniwersytecie w Innsbrucku. – Rocznik tarnowski, 1994, t. 2, s. ; 1996, t. 3, s. 5 – 16.