Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Klonowic Sebastian Fabian

(1545 – 1602)

Article in Wikipedia:

Also look at:

Subject: Literature and folklore of Poland

Works (1 – 8 / 8)

Biography (17)

List sorting: author, title, A – Z

[Klonowic S. F.] Dzieła S.F.Klonowicza. – Kraków: 1829, tt. 1 – 2.

[Klonowic S. F.] Pisma poetyczne polskie. – Kraków: 1858. – 259 s.

[Klonowic S. F.] Roxolania. – Cracoviae: 1584.

[Klonowic S. F.] Worek Iudaszów. – Wrocław: Ossolineum, 1960. – 460 s.

[Klonowic S. F.] Ziemie Czerwonej Rusi (Roxolania). – Wilno: 1851. – 106 s.

[Klonowic S. F.] Роксолания. – Неман, 1973 г., № 4, с. 71 – 89.

[Klonowic S. F.] Роксоланія. – Питання класичної філології, 1961 р., т. 2, с. 119 – 156.