Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Literature and folklore of Poland

Also look at:

Personalities (2): Klonowic Sebastian Fabian (1545 – 1602), Orzechowski Stanisław (1513 – 1566)

Bibliographical records (1 – 10 / 84)

List sorting: author, title, A – Z

[Bartminskyj J.] Kolędy na pograniczu polsko-ukraińskim. – «Chrześcijański Wschód a kulturza polska», Lublin, 1989, s. 229 – 262.

[Bazylov L.] Россия в польско-латинской политической литературе 16 в. – «Культурные связи народов Восточной Европы в 16 в.: проблемы взаимоотношений Польши, Литвы, России, Украины и Белоруссии в эпоху Возрождения», М., Наука, 1976 г., с. 132 – 156.

[Bilyk M. J.] Український елемент в польській літературі 16 ст., писаній латинською мовою. – «Слов’янське літературне єднання», Льв., 1958 р., с. 41 – 51.

[Borovskyj A.] Kultura literacka ziemi krośnieńskiej w dobie staropolskiej. – «Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej», Kraków, 1996, s. 11 – 17.

[Brückner A.] Pieśni polsko-ruskie. – Pamiętnik literacki, 1911, №№ 2 – 4.

[Chernjatovych J.] Corpusculum poesis polono-graecae saeculorum 16 – 17. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – 186 s.

[Chlebowski B.] Wacław Potocki jako autor «Wojny Chocimskiej». – Ateneum, 1882, t. 2, s. 241 – 274; 430 – 474.

[Cytowska M.] Pauli Crosnensis Rutheni carmina. – Varsoviae: 1962.

[Dobzhyckyj S.] Sprawy wschodnie w pismach politycznych Sz.Starowolskiego. – Sprawozdania Akademii Umiejętności ser. filol., 1902, № 1, s.

(1)