Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Local studies of Poland

Also look at:

Geographical object: Suprasl

Bibliographical records (1 – 10 / 23)

List sorting: author, title, A – Z

Cudzoziemcy w Warszawie 1945 – 1989. – Warszawa: Instytut pamięci narodowej, 2012. – 415 s. – (Warszawa niepokonana; Т. 4)

Culture of the City. – Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. – 368 s.: rys.

Inowrocław w Polsce Ludowej. – Inowrocław: Polskie t-wo historyczne, Oddział w Inowrocławiu, 2009. – 175, [16] s.: fot.

Kronika zamkowa. – Warszawa: Arx regia, Ośrodek wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2011. – 308 s.: fot., fotokop. – (Arx regia)

Księzy młyn. – Łódź: Urząd miasta Łodzi, Wydz. strategii miasta, 1998. – 171, [2] s.: fot., m.

Miasto w kulturze. – Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechnika Wrocławskiej, 2012. – 528 s.: il.

[Balinskyj M.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

(1)