Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Written sources for the Poland history

Bibliographical records (1 – 10 / 18)

List sorting: author, title, A – Z

[Bielowski A.] Monumenta Poloniae historica. – Lw.: 1864, t. 1 – 10 + 900 s.; 1872, t. 2 – 8 + 998 s.; 1878, t. 3 – 11 + 876 s.; Kraków: 1884, t. 4 – 10 + 993 s.; 1888, t. 5 – 1170 s.; 1893, t. 6 – 6 + 731 s.

[Orzechowski S.] Annales secundum cod. gymn. reg.Thorunen. – Posnań: 1854. – 226 s.

[Orzechowski S.] Dzieła w niektórych przedmiotach pisane. – Wrocław: 1826, tt. 1 – 2.

[Orzechowski S.] Fidelis subditus, w redakcyi 1-ej z r.1543. – Warszawa: 1900. – 4, 22 s.

[Orzechowski S.] Fidelis subditus, w redakcyi 2-ej z r.1548. – Warszawa: 1908. – 10, 120 s.

[Orzechowski S.] Książki o ruszeniu ziemie przeciw Thurkowi. – Warszawa: 1895. – 48 s.

[Orzechowski S.] Orichoviana: opera inedita et epistolae S.Orzechowski 1543 – 1566. – Kraków: 1891. – 740 p.

[Orzechowski S.] Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych polityk. – Poznań: 1859. – 106 s.

(1)