Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ochmański Jerzy

(1933 – 1996)

Abstract (in Ukrainian):

Некрологи: Zapiski historyczne, 1997, t. 62, № 4, s. 193 – 195; Studia historyczne, 1997, t. 40, № 1, s. 144 – 145; KH, 1997, t. 104, № 2, s. 173 – 174.

Довідка у Вікіпедії:

Works (1 – 10 / 11)

Biography (1)

List sorting: author, title, A – Z

[Kshyzhanjakova J.] Władysław_2 Jagiełło. – Wrocław: 1990.

[Ochmański J.] Dawna Litwa: studia historyczne. – Olsztyn: Pojezerie, 1986. – 221 s.

[Ochmański J.] Deodatus Septennius – zagadkowy autor «Pochwały» Olbrachta Gasztolda z około 1529 r. – Lituano-slavica posnaniensia, 1994, t. 6, s. 77 – 82.

[Ochmański J.] Historia Litwy. – Warszawa: 1967.

[Ochmański J.] Narodowość Mikołaja Hussowskiego w świetle jego autografu. – «Słowiańszczyzna i dzieje powszechne», Warszawa 1985, s. 312 – 316.

[Ochmański J.] Organizacia obrony w w.ks.Litewskim przed napadem tatarów krymskich w 15 – 16 w. – SMHW, 1960, t. 5, s. 349 – 398.

[Ochmański J.] Struktura feudalnej własności ziemskiej na Podlasiu w 16 w. – Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, s.

(1)