Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ochmański J. Organizacia obrony w w.ks.Litewskim przed napadem tatarów krymskich w 15 – 16 w.

Ochmański J. Organizacia obrony w w.ks.Litewskim przed napadem tatarów krymskich w 15 – 16 w. – SMHW, , t. 5, s. 349 – 398.

Language of edition: polish

Historical period: 1400 – 1600

Abstract (in Ukrainian):

«Організація оборони у Великому князівстві Литовському перед нападами кримських татар в 15 – 16 ст.»

Categories

Author: Ochmański Jerzy (1933 – 1996)

Subjects (3): Great duchy of Lithuania, Organization of troops in 1648 – 1783