Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Акти Вижвівської міської книги XVII ст.

Акти Вижвівської міської книги XVII ст. – Житомир: р. – 172 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 17 cent.

Abstract (in Ukrainian):

Інститут української мови НАН України; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; Хмельниц. нац. ун-т; Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві [підгот. до вид. І. Б. Царалунга]; [відп. ред. В. М. Мойсієнко]. (Серія актових документів і грамот) (Пам’ятки української мови)

Видання є першою публікацією справ актової книги Вижвівського міського уряду XVII ст. Як непересічне явище епохи пізнього середньовіччя книга містить цінну інформацію щодо суспільно-побутових, правових відносин українців того часу, соціально-економічного становища краю. Пам’ятка має велике значення для української історичної діалектології. У текстах книги відображені фонетичні, граматичні, лексичні особливості мовлення вижвівчан.

Categories

Author: Mojsijenko Viktor Myxajlovych (1966 –)

Geographical object: Vyzhva

Subjects (2): Collections of documents 1553 – 1647, Collections of documents 1648 – 1783 by the place of creation