Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Акти Вижвівської міської книги XVII ст.

Акти Вижвівської міської книги XVII ст. – Житомир: р. – 172 с.

Мова видання: українська

Історичний період: 17 ст.

Інститут української мови НАН України; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; Хмельниц. нац. ун-т; Центр. держ. іст. арх. України у м. Києві [підгот. до вид. І. Б. Царалунга]; [відп. ред. В. М. Мойсієнко]. (Серія актових документів і грамот) (Пам’ятки української мови)

Видання є першою публікацією справ актової книги Вижвівського міського уряду XVII ст. Як непересічне явище епохи пізнього середньовіччя книга містить цінну інформацію щодо суспільно-побутових, правових відносин українців того часу, соціально-економічного становища краю. Пам’ятка має велике значення для української історичної діалектології. У текстах книги відображені фонетичні, граматичні, лексичні особливості мовлення вижвівчан.

Категорії

Автор: Мойсієнко Віктор Михайлович (1966 р. –)

Географічний об’єкт: Вижва

Предмети (2): Збірники документів 1553 – 1647 рр., Збірники документів 1648 – 1783 рр. за місцем створення