Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи.

Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи. – Чернівці: Технодрук, . – 207 с.: іл.

Libraries: НБУВ: ВА772353

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Міжнар. громад. орг. «Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність», Чернів. обл. осередок; [авт.-упоряд.: П. П. Брицький та ін.].

Categories

Geographical object: Bukovyna

Subject: 2nd World War and Ukraine