Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи.

Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи. – Чернівці: Технодрук, . – 207 с.: іл.

Бібліотеки: НБУВ: ВА772353

Мова видання: українська

Міжнар. громад. орг. «Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність», Чернів. обл. осередок; [авт.-упоряд.: П. П. Брицький та ін.].

Категорії

Географічний об’єкт: Буковина

Предмет: 2-а світова війна і Україна