Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Документи о спољној политици краљевине Србије 1903 – 1914. Књ.3. Св.2/І: 1/14 јуни - 15/28. јули 1908. године.

Документи о спољној политици краљевине Србије 1903 – 1914. Књ.3. Св.2/І: 1/14 јуни - 15/28. јули 1908. године. – . – 547 c.

Libraries: НБУВ: В333581/3

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1903 – 1914

Abstract (in Ukrainian):

Из фондова Архива Србије / приред. Михаило Војводић, Љиљана Алексић-Пејковић; уред. акад. Василије Ђ. Крестић.

Categories

Subject: Serbia