Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Serbia

Article in Wikipedia:

Also look at:

Geographical objects (7):

Subjects (2): Danube basin countries, Yugoslavia

Bibliographical records (1 – 10 / 47)

List sorting: author, title, A – Z

Anonymi descriptio Europae Orientalis - Анонимов опис источне Европе. – Београд: Историјски институт, 2013. – 221 с.

Београд у XVIII веку: (од 1717 - 1739). – Београд: 3Д+, 2011. – 205 стр.: ил.

Енциклопедиja Ниша. – [T. 2,] 1995. – 340 с.: ил.; [T. 4,] 2011. – 514 с.: ил.

Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника. Књ. 1: 1186 – 1321. – 2011. – 652 с. – (Извори за српску историју / Историјски институт; књ. 9. Ћирилички извори; књ. 1)

[Bogojavlenskyj S. K.] Связи между русскими и сербами в 17 – 18 вв. – «Славянский сборник», М., Объединенное государственное издательство, 1947 г., с. 241 – 261.

[Davydov D.] Krusedol. – Beograd: 1964.

[Davydov D.] Об украjнско-српским уметничким везама у 18 веку. – Зборник за ликовне уметности (Нови Сад), 1968 г., т. 4, с. 211 – 235.

(1)