Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Bulgaria

Article in Wikipedia:

Also look at:

Geographical objects (4):

Subject: Danube basin countries

Bibliographical records (1 – 10 / 59)

List sorting: author, title, A – Z

1000 причини да се гордеем, че сме българи. – Стара Загора: Фондация "Българска гордост", 2008. – 328 с.: ил., фот.

250 години История славянобългарска от Паисий Хилендарски. – София: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 2008. – 75 с.: фот.

Anonymi descriptio Europae Orientalis - Анонимов опис источне Европе. – Београд: Историјски институт, 2013. – 221 с.

В света на огледалата: сб. материали "за" и "против" д-р Желю Желев от вестници, списания и книги. – Велико Търново: Фондация "Д-р Желю Желев", 2007. – 580 с. – (Президентска библиотека)

Долината на розите и тракийските владетели. – Пловдив: Вион, 2001. – 167 с.: ил.

Дриновський збірник. – Т. 6: 2013. – 479 с.

[Alexander J. E.] Travels to the seat of war in the East, through Russia and Crimea in 1829. – London: H. Colburn and R. Bentley, 1830, vol. 1 = 15 + 308 р.; vol. 2 = 12 + 327 p.

(1)